Jeruji anti maling dibuat dengan besi tempa. Jeruji anti maling ini digunakan agar mencegah maling masuk ke dalam rumah. Sebelum adanya jeruji anti maling ini, digunakan pecahan beling yang disemen di tembok, namun